דיגום תהליך מנתי

הנוהל 'שיטת דיגום וחישוב קצב בתהליך מנתי' מיועד למתקנים בהם קיימת שונות בריכוזי המזהמם הצפויים להיפלט מארובת המתקן בשל תהליך שאיננו רציף אלא מנתי.

יאלו עיצוב ובניית אתרים
חזרה לראש העמוד