ניטור רציף

היחידה לאיכות הסביבה מבצעת בדיקות ניטור רציף לאפיון פליטות מזהמי אוויר מארובות באופן רציף ולביצוע כיול מכשירי ניטור רציף נייחים המותקנים בארובות.

בעקבות חוק אוויר נקי ומסמך ההנחיות הטכני לשמירה על איכות האוויר (Ta Luft 2002) הוציא אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה נוהל ניטור רציף לארובות בהן קיימת דרישה לניטור רציף על פי החוק. נוהל זה מתבסס על הנהלים הנהוגים באירופה לרבות התקן האירופי EN 14181.

על פי הנוהל בעל מקור פליטה הנדרש להתקין מערכת ניטור רציף של מזהמים בארובה נדרש לבצע כיול של המערכת לאחר התקנתה באמצעות מעבדה דוגמת. בדיקות נוספות נדרשות לאורך פעילות המערכת כדי להבטיח את פעילותן התקינה.

בשלב הכיול נהוג לבצע 15 מדידות במשך שלושה ימים לפחות, בתנאי עבודה המייצגים את אופי פעילות המקור הנבדק. בדיקות הכיול יהיו תקפות לחמש שנים (במידה והמערכת לא יצאה מכיול).

בנוסף לכיול חמש שנתי, יש לבצע בדיקות שנתיות על מנת לוודא שעקומת הכיול תקפה.

יאלו עיצוב ובניית אתרים
חזרה לראש העמוד